Tractament de dades i compliment de la llei RGPD

El responsable del tractament de les dades personals de l'interessat t'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, de manera que se li facilita la següent informació del tractament:

En la mesura que comptem amb el consentiment de l'interessat per al tractament de les dades personals, regeix l'apartat a) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD com a base jurídica.

Si el tractament de les dades personals és necessari per a l'execució d'un contracte amb l'interessat o de mesures precontractuals regeix l'apartat b) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD.

Si el tractament de les dades personals és conseqüència d'una obligació legal per la nostra part, ens remetem a l'apartat c) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD.

Si el tractament de les dades personals té com a objecte protegir els interessos vitals de la persona interessada o d'una altra persona natural, ens basem en l'apartat d) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD.

Si el tractament de les dades personals és necessari per complir una tasca d'interès públic o en l'exercici d'una obligació pública ens remetem a l'apartat e) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD.

Mentre que el tractament de les dades sigui necessari per satisfer els interessos legítims de l'responsable o d'un tercer sense posar en risc els interessos, els drets o les llibertats fonamentals de l'interessat, la base legal està establerta per l'apartat f) del punt 1) de l'article 6 de l'RGPD.

Per fer que la teva visita sigui el més agradable possible i poder oferir-te totes les funcions disponibles, recopilem una sèrie de dades sobre el dispositiu que estàs utilitzant en el moment de visitar-nos. Dades com: adreça IP, sistema operatiu, tipus i versió de navegador, data i hora de la visita, etc.

Aquestes dades no es processen amb propòsits de màrqueting.

Totes les dades personals que recollim mitjançant cookies de sessió durant la teva visita s'esborren automàticament tan aviat com el motiu de tal recol·lecció s'ha complert. D'aquesta manera, les dades de la sessió es guardaran fins que posis fi a la teva sessió abandonant o tancant la pàgina.

D'acord amb el RGPD es considera interessat a la persona les dades personals es processen, motiu pel qual pot beneficiar-se dels drets reconeguts per aquesta directiva fonamental sobre protecció de dades, que són: el dret a la informació (art. 15), de rectificació (art. 16), de supressió (art. 17), a la limitació de l'tractament (art. 18), d'oposició (art. 21), a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control (art. 77) ia la portabilitat (art. 20).

La recol·lecció de les teves dades personals és necessària per poder celebrar un contracte i complir amb les obligacions i prestacions que aquest contracte implica, de manera que si no comptem amb el teu consentiment no podem celebrar el contracte ni prestar els serveis acordats.